"Ζωσιμαία" Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων

Ελευθερίου Βενιζέλου & Μπότσαρη, Ιωάννινα | Τηλ.: 26510 25591, Fax: 26510 83445 | Ιστοσελίδα: www.infolibraries.gr/ioannina

Το 1828, με την ίδρυση της Ζωσιμαίας Σχολής, από τους αδερφούς Ζωσιμάδες, ιδρύεται, παράλληλα, και Βιβλιοθήκη εντός της Σχολής. Η Βιβλιοθήκη αυτή αποσπάστηκε το 1938 από τη Σχολή και αφού συνενώθηκε με τη Βιβλιοθήκη της Ορθοδόξου Ελληνικής Κοινότητας μετατράπηκε, με τον Αναγκαστικό Νόμο 1161/1938 σε ανεξάρτητη Βιβλιοθήκη με την επωνυμία "Ζωσιμαία εν Ηπείρω Βιβλιοθήκη".

Μετά την αναστολή της λειτουργίας της, με την έναρξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, το 1940, επαναλειτούργησε το 1959. Το 1987, με την 1168 Υπουργική Απόφαση (Υπ. Παιδείας κ. Αντώνης Τρίτσης) υπάγεται στις διατάξεις του Νόμου 1362/49 ως "Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων" και μεταστεγάζεται στο κτήριο στο οποίο λειτουργεί έως και σήμερα.

Το 2003, με το Νόμο 3149/10-06-2003 "Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις" (Υπ. Παιδείας κ. Πέτρος Ευθυμίου), τροποποιείται ο Αναγκαστικός Νόμος 1362/49 στον οποίο υπάγεται εφ' εξής η "Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων".