Η σημασία της διδασκαλίας της Γεωμετρίας

Η Γεωμετρία είναι ο κλάδος των μαθηματικών που ασχολείται με την μελέτη των σχέσεων μεταξύ σχημάτων του επιπέδου ή του χώρου.Οι έννοιες των σημείων (σχήματα χωρίς διάσταση), των γραμμών (σχήματα με μια διάσταση), των επιφανειών (σχήματα με δύο διαστάσεις), μολονότι δεν συναντώνται με την κυριολεκτική σημασία τους στη φύση, αποτελούν αντικείμενα που προκύπτουν από την αφαιρετική ικανότητα του ανθρώπινου εγκέφαλου.

Γράφει ο Γεώργιος Γεωργαντάς, Καθηγητής Μαθηματικών του Lycée Franco-Hellénique Eugène Delacroix (Ελληνογαλλική Σχολή Ευγένιος Ντελακρουά), Msc Φυσικής Περιβάλλοντος

Η μελέτη των γεωμετρικών σχημάτων παρέχει στους μαθητές μια πληρέστερη εκτίμηση του επιπέδου και του χώρου αναπτύσσοντας δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων στην τέχνη, την αρχιτεκτονική, στη μηχανική αλλά και σε πολλούς άλλους τομείς.
Το μάθημα της Γεωμετρίας έχει στόχο τη συνεργασία τριών γνωστικών διαδικασιών: α) Την διαδικασία αναπαράστασης αντικειμένων από το φυσικό περιβάλλον και της ταυτόχρονης αντιστοίχισης τους με γεωμετρικές έννοιες. Π.χ. Ο ορίζοντας αντιστοιχεί στην ευθεία γραμμή, τα αστέρια είναι σημεία χωρίς διάσταση, ένας στύλος είναι ένα ευθύγραμμο τμήμα, το ανθρώπινο κεφάλι είναι ένας κύκλος…
β) Τη διαδικασία δημιουργίας και κατασκευής γεωμετρικών σχημάτων με χρήση συγκεκριμένων οργάνων και εργαλείων, γ) Τη διαδικασία συλλογισμού με βάση τα δεδομένα ενός συγκεκριμένου προβλήματος.

Στο Γυμνάσιο και κυρίως στην Α΄ Τάξη η μελέτη των διαφόρων γεωμετρικών σχημάτων γίνεται κυρίως με τρόπο εμπειρικό και με τη μέτρηση.
Η εύρεση και η επαλήθευση ιδιοτήτων και σχέσεων στα γεωμετρικά σχήματα γίνεται με τη χρήση χάρακα, γνώμονα και διαβήτη.
Στην Γ’ Γυμνασίου και κυρίως στο Λύκειο η γεωμετρία θεμελιώνει γνώσεις οι οποίες προϋπάρχουν για την μελέτη όμως των οποίων χρησιμοποιείται μέθοδος απαλλαγμένη από μετρήσεις ή υποκειμενικές απόψεις στηριγμένη κυρίως σε κανόνες λογικής που προκύπτουν από θεωρήματα και προτάσεις.
Η διδασκαλία της γεωμετρίας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι λοιπόν απαραίτητη γιατί:
*Καλλιεργεί την ικανότητα σύλληψης και επεξεργασίας αντικειμένων
*Βοηθά στην εύκολη κατανόηση αφηρημένων μαθηματικών εννοιών ερμηνεύοντάς τες μέσα από γεωμετρικά μοντέλα
* Και τέλος αποτελεί ένα κατανοητό μαθηματικό σύστημα για τους μαθητές

Ολοκληρώνοντας, ας μην ξεχνάμε ότι η Γεωμετρία είναι κομμάτι της παράδοσής μας και της Αρχαίας κληρονομιάς μας. Χαρακτηριστική ήταν η επιγραφή στην είσοδο της Ακαδημίας του Πλάτωνα που ανέφερε: « Μηδείς αγεωμέτρητος εισίτω», θέλοντας να δηλώσει πως στη σχολή του δεν είχε θέση όποιος δεν ήξερε γεωμετρία και μαθηματικά.