Θέατρο Του Ήλιου- Παιδική Σκηνή

Φρινύχου 10, Πλάκα | Τηλ.: 210 3231591, 210 3247509