Ιππικός Όμιλος Θεσσαλονίκης (Ι.Ο.Θ.)

Γραφεία: Μελενίκου 41, Θεσσαλονίκη
Εγκαταστάσεις: Συνοικισμός Ελαιώνων, Πυλαία | Τηλ.: 2310 327202, Fax: 2310 327232