Ιστορία, θρησκευτικά, μελέτη περιβάλλοντος Γ΄ δημοτικού

Ένα χρηστικό εκπαιδευτικό βοήθημα που καλύπτει πλήρως την ύλη της «Ιστορίας», των «Θρησκευτικών» και της «Μελέτης Περιβάλλοντος» των αντίστοιχων σχολικών βιβλίων της Γ΄ Δημοτικού. Είναι έγχρωμο, για να είναι ελκυστικό στα παιδιά, και συνοδεύεται από ένα ευχάριστο στη χρήση του CD-ROM με πολλές διαδραστικές ασκήσεις και εκπαιδευτικά παιχνίδια.

Το πολυβιβλίο αυτό βοηθά τον μαθητή στην κατανόηση και αφομοίωση της κυριότερης διδασκόμενης ύλης, καθώς περιέχει:
– την περίληψη και τα βασικά σημεία κάθε μαθήματος
– τις σωστές απαντήσεις στις ερωτήσεις κάθε αντίστοιχου σχολικού βιβλίου
– κατάλληλες συμπληρωματικές ερωτήσεις για την καλύτερη εμπέδωση της ύλης κάθε κεφαλαίου
– πολλές εγκυκλοπαιδικές γνώσεις
– ποικίλες ασκήσεις (ακροστιχίδες, σταυρόλεξα, σπαζοκεφαλιές κτλ.)
– τις σωστές απαντήσεις στα «Φύλλα Αξιολόγησης» του Τετραδίου Εργασιών
– CD-ROM με πολλές διαδραστικές ασκήσεις- παιχνίδια.

Απαραίτητο βοήθημα τόσο στους μαθητές, όσο και στους γονείς που παρακολουθούν από κοντά την πρόοδο των παιδιών τους, καθώς και στους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τη διδασκαλία τους.

Συγγραφείς: Συλλογικό έργο, Γιάννης Κ. Σμυρνιωτάκης, Αντώνιος Ε. Στιβακτάκης, Αναστασία Βασιλείου, Γιάννης Καρμίρης, Αλκαίος Αβδελάς,
Εκδότης: 7+Επτά
464 σελίδες
ISBN: 978-960-9562-42-3