Κάντε τα βίντεο του Youtube 3D!

Μια νέα υπηρεσία του Youtube επιτρέπει στους χρήστες να μετατρέψουν τα βίντεο σε 3D. Η δοκιμαστική προς το παρόν υπηρεσία, επιτρέπει στον χρήστη να μετατρέπει τα 2D βίντεο απεριόριστου χρόνου σε 3D χωρίς να απαιτείται κάποια ειδική κάμερα. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαδικασία αυτή είναι ο χρήστης να έχει τα ειδικά 3D γυαλιά ή οθόνη που υποστηρίζει τρισδιάστατη προβολή. Το YouTube τονίζει ότι η εν λόγω υπηρεσία βρίσκεται ακόμη σε δοκιμαστική φάση, μέχρι να πάρει την οριστική της μορφή.