Κίνηση, Λόγος και Ρυθμός, Σεμινάριο από τις Μορφές Έκφρασης

Το Κίνηση, Λόγος και Ρυθμός είναι ένα Μουσικοκινητικό Θεατρικό παιδαγωγικό σύστημα, που ένα μέρος του βασίζεται στον μεγάλο μουσικoσυνθέτη και παιδαγωγό C. ORFF όσον αφορά τη μουσική, το Δ. Ροντήρη, τον Μ. Τσέχωφ και τον R. HUB. όσον αφορά το Θέατρο και την τεχνική της χοροθεραπείας, την ευ-ρυθμία και τον εκφραστικό χορό όσον αφορά την Κίνηση, και ένα άλλο μέρος του στα 35 χρόνια εμπειρίας μας και πολύπλευρων σπουδών μας, δίνοντας επίσης μεγά-λη έμφαση στην προσωπική πνευματική βελτίωση του ανθρώπου.

Μεθοδεύτηκε και διδάσκεται από τον ηθοποιό, σκηνοθέτη, μουσικοπαιδαγωγό, χοροθεραπευτή και ερευνητή της ανθρώπινης ψυχής,Θωμά Κινδύνη.

Στόχο έχει:
1. Να δημιουργήσει έναν άρτια εκπαιδευμένο καλλιτεχνικό δυναμικό ανθρώπων που να είναι σε θέση με ασφάλεια, που παρέχει η γνώση, να διαχειριστεί τόσο καλλιτεχνικά θέματα όσο και θέματα που αφορούν την ίδια τη ζωή.
2. Να παρέχει στους ανθρώπους την ικανότητα να δημιουργούν με αισθητική, γνώση και ελπίδα για μια καλύτερη ζωή.
3. Να δώσει τα καλύτερα εφόδια για μια καλύτερη επαγγελματική απορρόφηση των σπουδαστών, καθώς και τη δυνατότητα να απορροφηθούν επαγγελματική από τον ίδιο τον Καλλιτεχνικό Οργανισμό «Μορφές Έκφρασης».

Το Κίνηση, Λόγος και Ρυθμός, είναι ένα καλλιτεχνικό σύστημα που διδάσκει τη μουσική, τη κίνηση και το θεατρικό λόγο σαν μια ενιαία ενότητα.

Αυτή η ταυτόχρονη ακολουθία είναι πολύ σημαντική γιατί αναπτύσσει αρμονικά τον άνθρωπο καθώς ο ρυθμός απευθύνεται στο συναισθηματικό του κέντρο, η κίνηση στο κινητικό του κέντρο και ο λόγος στη διάνοια του. Έτσι, καλλιεργώντας και τα τρία αυτά κέντρα με τη μουσική, το θέατρο και την εκφραστική κίνηση, επι-τυγχάνουμε την Αρμονική Ανάπτυξη του Ανθρώπου.

Ο άνθρωπος χρειάζεται αυτή τη μέθοδο όσο τίποτα άλλο. Ζει σε μια εποχή που επικρατεί γενικώς η σύγχυση, τόσο σε θέματα ακουσμάτων, συμπεριφορών, αι-σθητικής, όσο και σε θέματα βίαιης συμπεριφοράς και κακογουστιάς.

Το περιβάλλον που του ετοιμάζουν οι ιθύνοντες δεν είναι και το πιο ασφαλές, ούτε για την πνευματική του υγεία, ούτε και γενικότερα για την επιβίωσή του. Γι’ αυτό το να προετοιμάσουμε ανθρώπους εν αρμονία ψυχής και σώματος είναι μια επι-τακτική ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε.

Η θεματική που ακολουθεί μπορεί να μοιάζει με γνώσεις που πιθανόν να έχει διδαχθεί κανείς, αλλά ο τρόπος των θεμάτων και η μεθοδολογία είναι μοναδική. Πα-ρέχουν δε τη δυνατότητα να δημιουργηθούν ομάδες ικανές να βοηθήσουν παιδιά και ενήλικους και να ολοκληρώσουν ένα άρτιο, από πλευράς αισθητικής και μηνυμάτων, καλλιτεχνικό έργο.

Τα θέματα στα οποία θα γίνει πρακτική εξάσκηση συνοπτικά είναι:
1. Εκφραστική Κίνηση
α) Βασικά στοιχεία εκφραστικού χορού (μέθοδος διδασκαλίας, δημιουργώ-ντας το δικός σου μάθημα). β) Τεχνική εκφραστικού χορού. γ) Χορευτικός Αυτοσχεδιασμός. δ) Ανακαλύπτοντας το σώμα. ε) Θεραπευτικές κινήσεις.

2. Θέατρο α) Αναπτύσσοντας τη φαντασία. β) Σπουδή των ανθρωπίνων συναισθημάτων. γ) Μελέτη των νόμων της Επικοινωνίας. δ) Η βάση δημιουργίας των ανθρωπίνων σχέσεων. ε) Οικοδομώντας έναν ρόλο. στ) Ανάλυση και μεθοδολογία μελέτης κειμένου. ζ) Αγωγή λόγου και φωνής. η) Ατμόσφαιρα και ατομικά συναισθήματα. θ) Ανθρώπινες σχέσεις και συναισθήματα. ι) Θεατρική μάσκα. ια) Σκηνική παρουσία. ιβ) Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Τραγωδία.

3. Μουσική α) φωνή- λόγος- τραγούδι. β) Ευαισθητοποίηση της ακουστικής αντίληψης. γ) Μουσική και ομαδική δράση. δ) Στοιχεία θεωρίας. ε) Εκμάθηση φλογέρας κρουστών και άλλων οργάνων του συστήματος C.Orff . στ) Μέθοδος διδασκαλίας τραγουδιού. ζ) Μουσική και κίνηση. η)Φτιάχνοντας ζωγραφική παρτιτούρα. θ)Βασικές έννοιες : ήχος, ακοή. ι)Πως εκδηλώνεται ο ήχος. ια)Τραγούδι βασικές αρχές της ηχοθεραπείας.
4. Μαθήματα προσωπικής βελτίωσης α) Πώς να αντιμετωπίζω προβλήματα στην εργασία μου β) Πώς να οργανώνω και να βελτιώνω την ύπαρξη μου γ) Πώς να φτιάχνω και να οργανώνω καλύτερα τα μαθήματά μου δ) Πώς να οργανώνω καλύτερα τα οικονομικά μου κ.α.

Την ύλη των μαθημάτων την προμηθεύουν οι Μορφές Έκφρασης στους σπουδαστές, είτε ως πακέτο σημειώσεων, είτε από τα βιβλία μας που θα εκδοθούν ή έχουν εκδοθεί.

Τιμές
Το εκπαιδευτικό έτος είναι 10μηνο από 1ης Οκτωβρίου έως μέσα Ιουνίου και τέλος Σεπτεμβρίου.
Η εγγραφή-Συνδρομή μέλους είναι 50 € το χρόνο.
Αναλυτικά τα δίδακτρα είναι:
200€ το μήνα.
Εάν δοθούν τα χρήματα ανά τριμηνία θα υπάρξει έκπτωση 10%.
Εάν δοθούν ανά εξάμηνο θα υπάρξει έκπτωση 15%
Εάν δοθούν για ολόκληρο το εκπαιδευτικό έτος έκπτωση 20%.
Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται τα υλικά που θα χρειαστούν κατά τη διάρκεια της φοίτησης (βιβλία, σημειώσεις, αντικείμενα), καθώς επίσης και τα έκτακτα σεμινάρια κατά τη διάρκεια της χρονιάς με θέματα:

Ινδικός χορός
Πολυφωνικό τραγούδι
Αρχαία Ελληνική μουσική
Σύγχρονος χορός κ.α.

Η συχνότητα των ως άνω σεμιναρίων θα είναι κάθε δύο ή τρεις μήνες κατά τη διάρκεια του δεκάμηνου.

Τους θερινούς μήνες περί τα τέλη Ιουνίου και για μια εβδομάδα θα γίνεται η δι-δασκαλία στα Μεστά της Χίου όπου τα άτομα θα βαρύνονται επιπλέον τα έξοδα μετακίνησης και διατροφής.

Στο τέλος των σπουδών θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης των μαθημάτων από το Καλλιτεχνικό Σύλλογο Μορφές Έκφρασης, Σύλλογος που λειτουργεί νόμιμα και ενεργά καλλιτεχνικά από το 1993.

Τόσο κατά τη διάρκεια της φοίτησης όσο και στο τέλος θα παρουσιάζεται σε κο-ινό είτε ένα καλλιτεχνικό έργο ή αποσπάσματα.

Επικοινωνία
Τηλ. 210 3464002 210 3464903
www.morfesekfrasis.gr
morfesekfrasis@gmail.com