Και για τους μπαμπάδες πρόωρη σύνταξη

Οι μπαμπάδες με ανήλικα παιδιά ας ετοιμάζονται, αφού η κυβέρνηση έκανε λόγο για νέες πρόωρες συνταξιοδοτήσεις στο δημόσιο τομέα. Όπως δείχνουν οι πληροφορίες, το υπουργείο Οικονομίας σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας ετοιμάζουν διευκρινιστική εγκύκλιο στην οποία θα υπάρχει το δικαίωμα πρόωρης συνταξιοδότησης ταυτοχρόνως σε άντρες και γυναίκες με ανήλικα παιδιά.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο το δικαίωμα συνταξιοδότησης θα έχουν ταυτοχρόνως τόσο ο πατέρας όσο και η μητέρα ανηλίκου, κάτι που αφορά τους τρίτεκνους, αλλά και τις υπόλοιπες κατηγορίες. Πιο αναλυτικά:

1. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν 3 παιδιά αποκτούν και αυτοί δικαίωμα πρόωρης εξόδου στο 52ο έτος με 21 έτη υπηρεσίας το 2011. Ταυτόχρονα με τη χρήση του ίδιου δικαιώματος από την μητέρα των παιδιών. Το δικαίωμα αυτό δεν χορηγείται διαζευκτικά στον έναν εκ των δύο συζύγων αλλά και στους δύο ταυτόχρονα.

2. Οι άνδρες δικαιούνται πρόωρης σύνταξης με ανήλικο παιδί, παράλληλα με τη χρήση του ιδίου δικαιώματος από την μητέρα. Και στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις αναγνώρισης και πλασματικών ετών ασφάλισης.