Η επιδημία γρίπης, στο μέλλον, θα μπορεί να προβλεφθεί

Μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα, ισχυρίζεται ότι μπορεί να προβλέψει μια επιδημία γρίπης! Χρησιμοποιώντας στοιχεία σε πραγματικό χρόνο που έχουν συλλεχθεί από το Google σχετικά με την εμφάνιση νέων κρουσμάτων, σε συνδυασμό με υπολογιστικά μοντέλα προβλέπουν την εξάπλωση της γρίπης στο χώρο και τον χρόνο.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν προβλέψεις ακόμα και σε τοπικό επίπεδο, προσδιορίζοντας ακόμα και τη διάρκεια αλλά και τη σοβαρότητα της επιδημίας.Ελπίζουν ότι με αυτό τον τρόπο, είναι ίσως δυνατό να υπάρξει μελλοντικά έγκαιρη προετοιμασία των αρμοδίων Αρχών και καλύτερη ενημέρωση του πληθυσμού.

Οι επιστήμονες ευελπιστούν ότι, αν όλα πάνε καλά μετά τις δοκιμές και σε άλλες πόλεις και περιοχές των ΗΠΑ, το σύστημά τους θα είναι έτοιμο να παρέχει τις πρώτες προβλέψεις του από το 2013. Μεταξύ άλλων, στόχος είναι η έκδοση ενός δελτίου πρόβλεψης για τη γρίπη, κατά τα πρότυπα ενός μετεωρολογικού δελτίου.