«Καλλιεργώ το καύσιμό μου»

Την καλλιέργεια ενός φυτού που μπορεί να τον καταστήσει ανεξάρτητο ενεργειακά προτείνουν στον Έλληνα αγρότη- αλλά και τον καταναλωτή που διαθέτει ιδιοκτησία (αγροτική γη) -Έλληνες ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Συγκεκριμένα, οι ερευνητικές ομάδες των εργαστηρίων εκπόνησαν πιλοτικό πρόγραμμα παραγωγής, μεταποίησης και διάθεσης στερεών βιοκαυσίμων ως φθηνή και περιβαλλοντικά ενδεδειγμένη εναλλακτική λύση, με τίτλο «Καλλιεργώ το καύσιμό μου».

Στόχος του προγράμματος είναι- μεταξύ άλλων – η ενίσχυση των αγροτικών νοικοκυριών που μαστίζονται από τη γενικότερη οικονομική κρίση λόγω και της ραγδαίας αύξησης της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης.

Οι ερευνητές στο πλαίσιο προώθησης της αγροενέργειας και δόμησης του αγροενεργειακού τομέα προτείνουν στους καλλιεργητές μια σειρά από εφικτές προτάσεις ξεκινώντας από την καλλιέργεια της αγριαγκινάρας για παραγωγή πελλέτας– για οικιακή κατανάλωση τουλάχιστον σε πρώτη φάση.

Η συγκεκριμένη καλλιέργεια, σύμφωνα με τους ερευνητές, είναι ικανή να «απαντήσει» τόσο στην ενεργειακή αυτοδυναμία των ελληνικών νοικοκυριών όσο και σε ζητήματα περιβαλλοντικά και κοινωνικά διότι είναι ξηρική καλλιέργεια, δεν απαιτεί τη χρήση καλλιεργούμενης έκτασης υψηλής παραγωγικής αξίας και δίνει πολλαπλά περιβαλλοντικά οφέλη τόσο στο ίδιο το αγροτεμάχιο όσο και στο οικοσύστημα, μέσω της ελάχιστης χρήσης εισροών (λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων).