Καλό μήνα μ’ ένα ποίημα

Δέξου, Μάη

Η Άνοιξη, δροσιές γεμάτη,

καρτερεί μεσοκαμπής,

στ΄ ανθισμένο της παλάτι

Μάη μου, για να μπεις.

Δέξου φούχτες τα λουλούδια

απ΄ την πλούσια ποδιά.

Δέξου, Μάη, γλυκά τραγούδια

κι από τα παιδιά.

Στέλιος Σπεράντσας