Κατάστημα Παιχνιδιών MindSchool Παίζω & Μαθαίνω Χίος

Αερ. Ροδοκανάκη Φάρκαινα, Χίος | Tηλ.: 22710 81999, Fax: 22710 81998 | Ιστοσελίδα: www.mindschool.gr

To MindSchool αποτελεί μια καινοτόμο πρωτοβουλία του Κοινωνικού Συνεταιρισμού “Ωρίων”, η οποία δημιουργήθηκε με διπλό στόχο: αφενός, να προαγάγει το παιδαγωγικό παιχνίδι και αφετέρου, την επαγγελματική αποκατάσταση και κοινωνικοποίηση συμπολιτών μας που έχουν αντιμετωπίσει ψυχοκοινωνικά προβλήματα.