Κατασκηνώσεις Αίολος Θεσσαλονίκη

Φράγκων 13, Θεσσαλονίκη | Τηλ.: 2310 550735