Κεραμικά πλακάκια από ηλεκτρικές συσκευές!

Η ανάπτυξη μέσα από την οικολογία ίσως δώσει τη λύση όχι μόνο στην εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και στην οικονομική κρίση. “Η ζωή αυτών των προϊόντων γίνεται όλο και πιο σύντομη, άρα τα πετάμε όλο και πιο γρήγορα. Πρέπει να τα ανακυκλώνουμε για να διασφαλίσουμε μια δεύτερη ζωή για τα υλικά με τα οποία κατασκευάζονται” λέει η ιδιοκτήτρια της εταιρεία Relight,  Μπαμπιάνα Φεράρι. Η Relight ιδρύθηκε το 1999 στην Ιταλία και μεταμορφώνει τα απομεινάρια των ηλεκτρικών συσκευών που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα για το περιβάλλον, σε εντυπωσιακά κεραμικά πλακάκια. Η εταιρεία, που διοικείται, κυρίως, από γυναίκες, ξεκίνησε σε 1000 τετραγωνικά και τώρα λειτουργεί σε 11000 τετραγωνικά, με προσωπικό 70 εργαζομένων.

Η Relight, σε συνεργασία με μια ομάδα επιχειρήσεων, βρήκε μια δεύτερη ζωή και για το γυαλί του πίνακα παλαιών τηλεοράσεων. Με το σχέδιο Glassplus, που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Eco-Innovation της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οθόνες των τηλεοράσεων συγκεντρώνονται, κομματιάζονται και χρησιμοποιουνται στη βιομηχανία κεραμικών.

30 τηλεοράσεις μπορούν να ανακυκλωθούν σε 70 τετραγωνικά μέτρα πλακάκια. Μέχρι τώρα, χάρη στο Glassplus, 10.000 τόνοι τηλεοπτικών συσκευών έχουν χρησιμοποιηθεί για να κατασκευαστούν κεραμικά πλακάκια.

Όπως τονίζει η Μπαμπιάνα Φεράρι: “Τα τρία κλειδιά της επιτυχίας, σε αυτόν τον τομέα, είναι: έμφαση στην έρευνα και ανάπτυξη, επένδυση στην προστασία του περιβάλλοντος, και η δυνατότητα να αξιοποιείς την ανακύκλωση για τις ανάγκες της βιομηχανίας”