Κολυμβητήριο Χαϊδαρίου

Αγωνιστών Στρατοπέδου & Λεωφ. Καβάλας | Τηλ.: 210 5819601, 210 5819610

Ανοιχτή πισίνα 50 μέτρων