Κολυμβητήριο Aquadome sports & country club Βάρη

2ο χιλιόμετρο περιφερειακής οδού Βάρης – Κορωπιού | Τηλ./Fax: 210 8975222 | Ιστοσελίδα: www.aquadome.gr