Κούρτης Κωνσταντίνος Παιδίατρος Νέα Ιωνία

Παραδείσου 21, Νέα Ιωνία | Τηλ.: 210 2758821