Λαογραφικό Μουσείο Σαντορίνης

Κοντοχώρι Θήρα, Σαντορίνη | Τηλ.: 22860 22792, Fax: 210 3822441