Μαθητικός διαγωνισμός με θέμα την επιχειρηματικότητα στη Φθιώτιδα

Στα πλαίσια της προσπάθειας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών των Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Φθιώτιδας, με την έννοια και την αξία της Επιχειρηματικότητας, το Επιμελητήριο Φθιώτιδας αποφάσισε την διοργάνωση ενός μαθητικού διαγωνισμού με θέμα την Επιχειρηματικότητα.
Ο σχετικός διαγωνισμός θα μπορεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά να συμπεριλαμβάνει θέματα όπως: η δημιουργία πρωτότυπης επιχείρησης, ένας καινοτόμος τρόπος προβολής και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, «πράσινες» επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, νέες τεχνολογίες και επιχειρηματικότητα.
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές λυκείου που θα οργανωθούν σε ομάδες 2 έως 5 ατόμων. Το πρώτο βραβείο είναι το χρηματικό ποσό των 3.000 €, το δεύτερο βραβείο με έπαθλο ποσό 2000 € και το τρίτο ποσό 1000 €. Στα βραβεία ενδέχεται επικουρικά να δοθούν επιπλέον i-pads, e-reader από διάφορους χορηγούς εφόσον αυτό είναι δυνατό
H επιτροπή αξιολόγησης θα απαρτίζεται από: ένα εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου, έναν
εκπρόσωπο της Περιφερειακής Εκπαίδευσης, ένα από τον Σύλλογο Οικονομολόγων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ένα του Οικονομικού Επιμελητηρίου και ενός καθηγητή του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας.
 
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 22310 22112-21395