Μην παραμελείτε τις ξένες γλώσσες. Είναι εφόδιο ζωής

Ο Αγώνας των μαθητών στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου είναι ομολογουμένως τεράστιος. Το μυαλό, η ψυχή, το σώμα κινούνται αναπόφευκτα προς την κατεύθυνση που ορίζουν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις. Και είναι επόμενο μέσα σε αυτή την προσπάθεια που κάνουν οι μαθητές και των δύο τάξεων συνήθως να «ξεχνούν» τις ξένες γλώσσες που έχουν ξεκινήσει, με την ελπίδα ότι θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και θα πάρουν τα πτυχία τους μόλις ξεμπερδέψουν με τις εξετάσεις.
Η επιλογή αυτή είναι λανθασμένη, διότι, αν αφήσεις μια γλώσσα για ένα – δυο χρόνια στην άκρη, μετά χάνεις την επαφή σου και έπειτα, για να πάρεις το τελικό σου πτυχίο, πρέπει να καλύψεις αρκετά κενά. Για τον λόγο αυτόν, καλό θα ήταν οι ξένες γλώσσες να μη μένουν ποτέ στην άκρη, κατά το δυνατόν, διότι αποτελούν διαβατήριο ζωής για όλους.

Κρατική Πιστοποίηση ΓλωσσομάθειαςΣτην εποχή μας χωρίς ξένες γλώσσες κανείς δεν μπορεί να προχωρήσει μπροστά. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να γνωρίζετε ότι δύο φορές κάθε χρόνο έχετε τη δυνατότητα να δώσετε εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) σε όποια γλώσσα είσαστε έτοιμος να πάρετε κάποιο τίτλο, έχοντας τα εξής προνόμια:
1. Είναι κρατικό πιστοποιητικό και αναγνωρίζεται ως τεκμήριο γνώσης της ξένης γλώσσας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.
2. Περιλαμβάνεται στο «προσοντολόγιο» του ΑΣΕΠ.
3. Περιλαμβάνεται σε όλες τις διμερείς μορφωτικές συμφωνίες που συνάπτει το υπουργείο.
4. Αναγνωρίζεται και στις χώρες της Ε.Ε.

Δικαιούχοι
Στις εξετάσεις έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος Έλληνες πολίτες ή ομογενείς, πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλοδαποί που έχουν νομίμως τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα. Οι εξετάσεις για την απόκτηση του ΚΠΓ ελέγχουν και αξιολογούν τη γνώση διαφόρων ξένων γλωσσών κυρίως από Έλληνες χρήστες. Για τον λόγο αυτόν, λαμβάνουν υπόψη τις κοινωνικές συνθήκες χρήσης της γλώσσας και ελέγχουν επικοινωνιακές ικανότητες διαμεσολάβησης από την ελληνική στην ξένη γλώσσα, σε αντίθεση με άλλα συστήματα αξιολόγησης, τα οποία σχεδιάζουν τις εξετάσεις τους σε μία μόνο ξένη γλώσσα, ανεξάρτητα από τους χρήστες και το περιβάλλον χρήσης της.
Οι εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας πραγματοποιούνται δύο φορές τον χρόνο (συνήθως Μάιο και Νοέμβριο). Με Δελτίο Τύπου, το οποίο εγκαίρως αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΚΠΓ (στο www.ypepth.gr) ανακοινώνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων, η οποία ορίζεται 2 -3 μήνες πριν από τις εξετάσεις.
Οι αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις υποβάλλονται στις Διευθύνσεις ή στα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας του υποψηφίου. Για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις ο υποψήφιος υποβάλλει αίτηση συμμετοχής αυτοπροσώπως ή μέσω του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου, από τον κηδεμόνα του, προσώπου (π.χ. εκπαιδευτικό φορέα, κέντρο ξένων γλωσσών κ.λπ.).

Εξετάσεις
Φέτος οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 20 και 21 Νοεμβρίου 2010 για τα επίπεδα Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση» και Γ1 «πολύ καλή γνώση».
Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εξεταστούν με την ειδική κατηγορία ατόμων με ειδικές δεξιότητες (ΑΜΕΕΑ) πρέπει να προσκομίσουν, και τα εξής:
Όσοι παρουσιάζουν έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων (προβλήματα όρασης ή ακοής ή λόγου), θα πρέπει να υποβάλουν -εκτός από τα παρακάτω δικαιολογητικά- και βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου, από την οποία να προκύπτει η συγκεκριμένη πάθηση την οποία επικαλούνται, καθώς και η αδυναμία τους να εξεταστούν με άλλους υποψηφίους.

Παράβολα
Τα δικαιολογητικά που προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι είναι τα παρακάτω:
1. Έντυπο αίτησης συμμετοχής, το οποίο ο υποψήφιος μπορεί να προμηθευτεί από τις κατά τόπους Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και από την ιστοσελίδα του ΚΠγ -Μία φωτογραφία μικρού μεγέθους
2. Παράβολο δημοσίου. Ο υποψήφιος μπορεί να προμηθευτεί τα προβλεπόμενα παράβολα από οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) το ύψος των οποίων, για κάθε επίπεδο, ανέρχεται σε:
ΕΠΙΠΕΔΟ Α: 40,00 Κ νια το επίπεδο Α1 «Στοιχειώδης γνώση της ξένης γλώσσας».
50,00 Κ για το επίπεδο Α2 «Βασική γνώση της ξένης γλώσσας».
60,00 Κ σε περίπτωση που τα δύο επίπεδα Α1 και Α2 εξετάζονται σε κοινό διαβαθμισμένο test Α.
ΕΠΙΠΕΔΟ Β: 60,00 Κ για το επίπεδο Β1 «Μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας».
70,00 Κ για το επίπεδο Β2 «Καλή γνώση της ξένης γλώσσας».
80,00 Κ ) σε περίπτωση που τα δύο επίπεδα Β1 και Β2 εξετάζονται σε κοινό διαβαθμισμένο test Β.
ΕΠΙΠΕΔΟ Γ: 80,00 Κ ) για το επίπεδο Γ1 «Πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας».
90,00 Κ για το επίπεδο Γ2 «Αριστη γνώση της ξένης γλώσσας».
100,00 Κ σε περίπτωση που τα δύο επίπεδα Γ1 και Γ2 εξετάζονται σε κοινό διαβασμισμένο test Γ.
Τα παραπάνω ποσά θα εισπράττονται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) με την ονομασία «Παράβολα από κάθε αιτία».