Μητρόπουλος Λάμπρος Παιδίατρος Καλαμάτα

Βασ. Κωνσταντίνου 24, Καλαμάτα | Τηλ.: 27210 20888