Μηχανογραφικό Δελτίο: Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι κατά τη συμπλήρωσή του

Κάθε χρόνο με την ολοκλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων και την ανακοίνωση της βαθμολογίας, οι μαθητές της Γ’ Λυκείου καλούνται να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό δελτίο. Οι υποψήφιοι κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης πρέπει να επιδείξουν σύνεση και ιδιαίτερη προσοχή καθώς θα καθοριστεί εν πολλοίς το επαγγελματικό τους μέλλον μέσω της σχολής που θα επιλέξουν να σπουδάσουν. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πάντα υπόψιν τους ότι η σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων σχολών σε απόλυτη συνάρτηση με τα μόρια που έχει συγκεντρώσει ο μαθητής. Η φετινή καινοτομία του ηλεκτρονικού μηχανογραφικού απαιτεί ιδιαίτερο χειρισμό καθώς κρύβει ορισμένες παγίδες.

Οδηγίες κατά την συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου

Ο υποψήφιος για να μπει στο σύστημα να συμπληρώσει το μηχανογραφικό δελτίο, θα κάνει χρήση του μοναδικού αριθμού εξετάσεων που είχε κατά τη διάρκεια των πανελλήνιων εξετάσεων. Εντός του συστήματος ο υποψήφιος θα έχει στη διάθεσή του όλα τα επιστημονικά πεδία και θα μπορεί να κάνει όσους συνδυασμούς επιθυμεί αναφορικά με τα επιστημονικά πεδία που θέλει να επιλέξει. Ο μαθητής έχοντας επιλέξει ποια επιστημονικά πεδία και κατ’ επέκταση ποιες σχολές τον ενδιαφέρουν και ανταποκρίνονται στη βαθμολογία που συγκέντρωσε, τις κατατάσσει ανά σειρά προτίμησης. Έχοντας βάλει τις σχολές ανά προτίμηση και αφού υποβάλει το δελτίο, το σύστηµα θα του επιστρέψει ένα μοναδικό κωδικό δελτίου που απευθύνεται αποκλειστικά στο ηλεκτρονικό μηχανογραφικό δελτίο που κατέθεσε. Εάν ο μαθητής επιθυμεί να κάνει κάποιες αναπροσαρμογές στα πεδία και στις σχολές που επέλεξε, μπορεί να το κάνει, πάντα βέβαια εντός των προθεσμιών υποβολής, κάνοντας χρήση του κωδικού που αντιστοιχεί στο μηχανογραφικό δελτίο. Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε φορά που ο υποψήφιος μπαίνει στο σύστημα και αναπροσαρμόζει το κατατεθέν μηχανογραφικό, το εκάστοτε μηχανογραφικό αλλάζει κωδικό δελτίου. Ο υποψήφιος έχοντας καταλήξει στη τελική μορφή του μηχανογραφικού, πηγαίνει στο σχολείο φοίτησης για να το καταθέσει. Με τη χρήση του κωδικού που αντιστοιχεί στο μηχανογραφικό, ο διευθυντής του σχολείου θα εντοπίσει το καταχωρηµένο στο σύστημα μηχανογραφικό δελτίο και έχοντας τη συγκατάθεσα του υποψηφίου, θα προχωρεί τη διαδικασία. Ακόµη και σε αυτήν τη φάση, ο υποψήφιος δύναται να κάνει αλλαγές. Όµως, µε την οριστική υποβολή, το δελτίο «κλειδώνει» και κανείς δεν έχει τη δυνατότητα προσθαφαιρέσεων. Το τελικό μηχανογραφικό καταχωρείται ηλεκτρονικά στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας. Εάν ο υποψήφιος έχει καταχωρίσει περισσότερα του ενός δελτία, µετά την οριστική υποβολή αυτά σβήνονται από την κεντρική ηλεκτρονική βάση.

Πώς θα επιλέξω τι σχολές προτίμησης;

Σημαντικό πριν από τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού είναι να προσδιορίσουν οι υποψήφιοι τις σχολές και τα επιστημονικά πεδία που τους ενδιαφέρουν άσχετα από τις περσινές τους βάσεις αφού βέβαια ενημερωθούν για τις σχολές αυτές. Κατά τη διαδικασία της επιλογής των σχολών, ο υποψήφιος πρέπει να λάβει υπόψιν εκτός από τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει η σχολή, τη δυνατότητα μεταπτυχιακών σπουδών εφόσον προσφέρεται, ποιος είναι ο χρόνος φοίτησης στη σχολή, την αναγνωρισιμότητα του πτυχίου καθώς υπάρχουν αρκετά τμήματα από τα οποία δεν προσδιορίζεται επακριβώς το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών καθώς και η δυνατότητα επέκτασης του τομέα δραστηριοτήτων σε κάποια άλλη σχολή. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιλέξουν βάσει των δικών τους “θέλω” και να μην επηρεάζονται από τρίτους.
Ο υποψήφιος πρέπει να καταλήξει στα δύο πεδία που επιθυμεί να δηλώσει. Μετά την επιλογή των πεδίων, καλό θα ήταν να καταγράψει σε μία πρόχειρη λίστα τις σχολές που τον ενδιαφέρουν από τα επιλεγμένα πεδία, κατατάσσοντάς τες με αύξοντα αριθμό ανά σειρά προτίμησης, χωρίς να λάβει υπόψιν του τις περσινές βάσεις, προσέχοντας να μην ξεχάσει και γράψει δύο φορές τον ίδιο αριθμό. Η επιλογή των σχολών θα πρέπει να γίνει με ρεαλιστικό τρόπο που θα συνδυάζει τα θέλω αλλά και τη βαθμολογία που συγκέντρωσε. Προτιμότερο θα ήταν να επιλέξει κάποιες σχολές που η βάση τους κυμαίνεται τουλάχιστον 100-200 παραπάνω από τα μόρια που έχει συγκεντρώσει, κάποιες άλλες που αντιστοιχούν στα μόρια του και κάποιες που έχουν χαμηλότερες βάσεις. Ο υποψήφιος θα πρέπει να επιλέξει έναν ικανοποιητικός αριθμό σχολών ίδιας επιστημονικής κατηγορίας έστω και χαμηλότερων βάσεων, για να ειναι καλυμμένος σε περίπτωση μεγάλης ανόδου των βάσεων.
Οι υποψήφιοι έχοντας συμπληρώσει προσεκτικά το μηχανογραφικό τους δελτίο, το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να αποφορτιστούν από το άγχος των εξετάσεων και να αναμένουν την ανακοίνωση των βάσεων.