Μια ευθεία και ένα Ό

Η ιστορία που θα πω μιλάει
για μια γραμμή ευθεία και ένα Ο.
Το γράμμα Όμικρον το στρογγυλό,
δηλαδή εγώ.

Οι δυο μας βρεθήκαμε μέσα
σ’ ένα μπλε τετράδιο σχολικό.
Εκείνη από ένα χάρακα
ευθυγραμμισμένη στο ακέραιο
κι εγώ να ανεβοκατεβαίνω
πάνω της μετέωρο.

Το βιβλίο είναι κατάλληλο για παιδιά πρωτοσχολικής ηλικίας.

Συγγραφέας: Άννα Δενδρινού
Εκδόσεις: Παρρησία