Μουσικό Σχολείο Κέρκυρας Γυμνάσιο-Λύκειο

Τζάρβου Κ.Κορακιάνα, Κέρκυρα | Τηλ.: 26610 91573