Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής Γυμνάσιο-Λύκειο

Φιλικής Εταιρείας & Χαριλάου Τρικούπη, Κομοτηνή | Τηλ.: 25310 37236