Μπόμπολη Κωνσταντίνα Παιδίατρος Μαρούσι

Ροδοδάφνης 52-54, Μαρούσι | Τηλ.: 210 6893279