Νέο Κέντρο Νοτιοανατολικής Ευρώπης, για τα Εξαφανισμένα και υπό Εκμετάλλευση Παιδιά – Ας τους στηρίξουμε

Με συνεισφορά από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», «Το Χαμόγελο του Παιδιού» εγκαινιάζει σήμερα 11 Οκτωβρίου 2010 το Κέντρο Νοτιοανατολικής Ευρώπης για τα Εξαφανισμένα και υπό Εκμετάλλευση Παιδιά, στο δήμο Αμαρουσίου.
Σκοπός του Κέντρου είναι η πρόληψη των φαινομένων της εξαφάνισης, της αρπαγής/απαγωγής, της εκμετάλλευσης και παράνομης διακίνησης ανηλίκων, η άμεση και ουσιαστική συμβολή στις προσπάθειες εντοπισμού εξαφανισμένων παιδιών, ο συντονισμός διακρατικών προσπαθειών για τον εντοπισμό ανηλίκου που αγνοείται και έχει κριθεί από τις αρμόδιες αρχές ότι έχει μετακινηθεί από ένα κράτος σε άλλο, η παροχή στήριξης σε ανήλικους-θύματα και στις οικογένειές τους και η συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, ως ακρογωνιαίο λίθο επιτυχίας κάθε προσπάθειας.
Το Κέντρο τελεί υπό τον συντονισμό του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού», που είχε και την πρωτοβουλία σύστασης του εν λόγω Κέντρου, στο πρότυπο του αντίστοιχου Διεθνούς Κέντρου (International Centre for Missing & Exploited Children).
Ο μηχανισμός λειτουργίας του Κέντρου βασίζεται στη συνεργασία με αντίστοιχους φορείς γειτονικών, Βαλκανικών Χωρών, την επαφή με τα ΜΜΕ και την ενεργοποίηση του AMBER ALERT, για την ενημέρωση των πολιτών, τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, τη συνεργασία με τις Αρχές, την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης στα παιδιά και τις οικογένειές τους κ.ά.
Το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», με δωρεά του ενίσχυσε την ανέγερση του κτηρίου, όπου θα στεγαστεί το Κέντρο, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για την υποστήριξη των παιδιών και τη διαφύλαξη του δικαιώματός τους σε προστασία και ασφάλεια.
Περισσότερες πληροφορίες: www.hamogelo.gr και http://www.icmec.org/missingkids/servlet/PublicHomeServlet