Ξεκίνησαν οι εγγραφές στην Ιόνιο Σχολή

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης της Ιονίου Σχολής, για το σχολικό έτος 2012-13.

Στο Νηπιαγωγείο γίνονται δεκτές αιτήσεις νέων εγγραφών, για το επόμενο σχολικό έτος, στο Σχολείο Αμαρουσίου (οδός Σισμανογλείου 29).

Στην Α’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου γίνονται δεκτές αιτήσεις νέων εγγραφών, για το επόμενο σχολικό έτος, ως εξής:
• στο Μαρούσι, οδός Σισμανογλείου 29.
• στη Φιλοθέη, οδός Λουκή Ακρίτα 10.

Στην Α’ τάξη του Γυμνασίου και στην Α’ τάξη του Γενικού Λυκείου γίνονται δεκτές αιτήσεις νέων εγγραφών, για το επόμενο σχολικό έτος, στο Σχολείο στη Φιλοθέη, οδός Λουκή Ακρίτα 10.

Στο International Baccalaureate γίνονται δεκτές αιτήσεις νέων εγγραφών, για το επόμενο σχολικό έτος, στο Σχολείο στη Φιλοθέη, οδός Λουκή Ακρίτα 10.

Υποτροφίες παρέχονται σε άριστους μαθητές και μαθήτριες σε κενές θέσεις των τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου.

Τα κριτήρια των εγγραφών είναι προσαρμοσμένα εφέτος σε όφελος των γονέων, σε συνέχεια της οικονομικής κρίσεως.

Όλες οι αιτήσεις εξετάζονται με την παρουσία του μαθητή ή της μαθήτριας.

Ιόνιος Σχολή
Σισμανογλείου 29, Μαρούσι, Τηλ.:210 6136639
Λουκή Ακρίτα 10,Φιλοθέη, Τηλ.:210 6857130