Οι βόρειοι πόλοι σε δύο μαγνήτες έλκονται ή απωθούνται;

Απάντηση

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Απωθούνται