Οι νέοι δεν μαθαίνουν για την αντισύλληψη

Οι νέοι δηλώνουν ανενημέρωτοι πάνω σε πολύ σημαντικά θέματα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πολυεθνικής έρευνας, οι νέοι εξακολουθούν να αναφέρουν υψηλά ποσοστά μη ασφαλούς σεξουαλικής δραστηριότητας και εμπόδια που επηρεάζουν το δικαίωμά τους να έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστη πληροφόρηση σχετικά με το σεξ και την αντισύλληψη.
Για παράδειγμα, τo 28% των νέων στην Ευρώπη που δεν είχαν την απαραίτητη πληροφόρηση όταν την χρειάζονταν, ισχυρίστηκε πως ο λόγος ήταν πως αισθανόταν αμήχανα να ρωτήσουν σχετικά κάποιον επαγγελματία υγείας. Επιπλέον, το 20% των νέων στην Ευρώπη δήλωσαν πως τα σχολεία τους δεν παρέχουν το κατάλληλο (άνετο) περιβάλλον για ερωτήσεις σχετικά με το σεξ και τις ερωτικές σχέσεις.