Οι φυσικοθεραπευτές παύουν να εκτελούν παραπεμπτικά του ΕΟΠΥΥ

Σε παύση εκτέλεσης των παραπεμπτικών του ΕΟΠΠΥ από την 1η Δεκεμβρίου προχώρησαν οι φυσικοθεραπευτές, οι οποίοι απεργούν διεκδικώντας αμοιβές που δεν τους έχουν καταβληθεί από τον περασμένο Μάιο καθώς και τις παλαιότερες οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων τα οποία ενσωματώθηκαν στον ΕΟΠΥΥ. Έτσι οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να πληρώνουν για τις φυσιοθεραπείες και στη συνέχεια να προσκομίζουν στον ΕΟΠΥΥ τις αποδείξεις, μαζί με παραπεμπτικό, για να τους καταβληθεί η δαπάνη.