Ομάδες παιχνιδιού για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων παιδιών με σύνδρομο Asperger

Ένα σύνδρομο βασανιστικό για το παιδί και την οικογένειά του μέσα από τη μέθοδο «friends’ play» οδηγεί σε διεξόδους, προτείνει την ανάπτυξη των φιλικών σχέσεων, στρατηγικών που ενθαρρύνουν τα παιδιά ν’ αναπτύξουν την επικοινωνία, τη συνεργασία στο παιχνίδι, τις δεξιότητες συζήτησης, τη διαχείριση συναισθημάτων και συγκρούσεων, την κατανόηση κοινωνικών καταστάσεων.
Το «friends’ play» απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας με δυσκολίες κοινωνικοποίησης, σύνδρομο Asperger, χαμηλή αυτο-εκτίμηση, μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς, αλλά και σε παιδιά που θέλουν να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες, να τονώσουν την αυτοπεποίθησή τους, να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στις ικανότητες τους, να βελτιώσουν την εικόνα του εαυτού τους και κατ’ επέκταση τη σχολική τους επίδοση.

Οι ομάδες έχουν σαν στόχο την κοινωνική αλληλεπίδραση των παιδιών μέσα από το παιχνίδι, την εκπαίδευση στους κοινωνικούς κανόνες, στις βασικές αρχές συνεργασίας και συνύπαρξης σε μια ομάδα συνομηλίκων, την κατανόηση των συναισθημάτων και των αναγκών των ίδιων και των άλλων.
Τα παιδιά μέσα από παιχνίδια ρόλων, ομαδική ζωγραφική, ψυχοκινητικές ασκήσεις, παιχνίδια με μουσική, παραδοσιακά ελληνικά παιχνίδια, ασκήσεις ενεργητικής ακρόασης, συνεργασίας και εμπιστοσύνης, δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα των παιδιών, ιστορίες και παραμύθια για τα συναισθήματα και τις αλλαγές στην ζωή μας και πως μπορούμε να προσαρμοζόμαστε σ’ αυτές, αλλά και δραστηριότητες με συγκεκριμένη θεματολογία (οικογένεια, φίλοι, σχολείο, διαφορετικότητα, ο εαυτός μου…), θα έχουν την δυνατότητα ν’ αναπτύξουν στρατηγικές που θα τα ενθαρρύνουν ν’ αναπτύξουν τη συνεργασία στο παιχνίδι, την επικοινωνία, τη διαχείριση φιλικών σχέσεων και τρόπους διαχείρισης συγκρούσεων.

Tην χρονιά 2010-2011, θα πραγματοποιηθούν ομάδες παιδιών προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας στην Αθήνα 2 φορές τον μήνα.

Οι συναντήσεις των ομάδων θα γίνονται
Παρασκευή 5 – 7μ.μ. για τα παιδιά Δ’ – Ε’ – ΣΤ’ δημοτικού,
Παρασκευή 7.15 – 9.15μ.μ για τα παιδιά εφηβικής ηλικίας
Σάββατο 10 -12π.μ. για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας
Σάββατο12.15. – 2.15μ.μ. για τα παιδιά Α’ – Β’ – Γ’ δημοτικού

Έναρξη των ομάδων
Παρασκευή 8 Οκτωβρίου και Σάββατο 9 Οκτωβρίου

Τόπος διεξαγωγής του προγράμματος
Ελληνοβρετανικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής
Natasha’s Wonderland, Διονύσου 44, Κηφισιά
Τις ομάδες οργανώνει και υλοποιεί η Νατάσσα Γιάννακα, Δρ. Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχοπαθολογίας του παιδιού, Πανεπιστημίου Paris V, Sorbonne, μέλος επιστημονικής επιτροπής του Ελληνικού συλλόγου για το σύνδρομο Asperger( ελ.σ.σ.α), διδάσκουσα στο τμήμα Ειδικής Αγωγής Παν. Θεσσαλίας,με την συνεργασία ειδικών από τον χώρο της τέχνης (εικαστικό, μουσικoθεραπεύτρια, θεατρολόγο και συγγραφέα παιδικών παραμυθιών).
Πληροφορίες: Νατάσσα Γιάννακα τηλ. 6944 286912
Email: yannaca@yahoo.gr, www.yannaca.gr