Ο υφυπουργός Παιδείας Θ.Π.Παπαθεοδώρου αναγγέλει τη δημιουργία Παρατηρητηρίου για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού

O Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Θεόδωρος Π. Παπαθεοδώρου έδωσε Συνέντευξη Τύπου, την Τετάρτη 14-11-2012, συνοδευόμενος από τον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου κ. Σ. Γκλαβά, σχετικά με τη δημιουργία Παρατηρητηρίου για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού. Ο Υφυπουργός τόνισε ότι η ένταση του φαινομένου της βίας στα σχολεία, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, απαιτεί οργανωμένες πολιτικές, που θα αποτελούν κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Σκοπός του Παρατηρητηρίου, όπως υπογράμμισε, είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη της Σχολικής Βίας και τον Εκφοβισμό, η ταυτοποίηση, η μελέτη και η διοχέτευση προς διαχείριση σε πιστοποιημένους φορείς περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισμού. Για το λόγο αυτό, το Παρατηρητήριο μετέχει σε σχετικές έρευνες και επιτροπές του Υπουργείου καθώς και άλλων φορέων προκειμένου να παρακολουθεί και να επεξεργάζεται τα στατιστικά δεδομένα και να εκδίδει τα σχετικά αποτελέσματα σε ετήσια βάση για την εξέλιξη των φαινομένων της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, σε Πανελλήνιο επίπεδο.

 Δράσεις που έχουν προγραμματιστεί για το σχολικό έτος 2012-2013:
Λειτουργία Κέντρου Καταγραφής Περιστατικών στο Παρατηρητήριο
Εκπαίδευση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ανά Περιφέρεια (Α’ Φάση)
Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Β’ Φάση)
Δράσεις Αγωγής Υγείας και Δράσεις Ευαισθητοποίησης Μαθητών
Λειτουργία Κινητής Μονάδας Παρέμβασης σε συνεργασία με ΕΨΥΠΕ (…..)
Λειτουργία Τηλεφωνικής Γραμμής Υποστήριξης για εκπαιδευτικούς σε συνεργασία με ΕΨΥΠΕ
Διαδικτυακή Πλατφόρμα Συμβουλευτικής για εκπαιδευτικούς και εφήβους
Επιστημονική Έρευνα για ανίχνευση και Παρακολούθηση αντικοινωνικών συμπεριφορών στο σχολείο
Πανελλήνια Καμπάνια κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης/κατάρτισης γονέων μέσω της Δια Βίου Μάθησης και της Λειτουργίας Σχολών Γονέων

Όπως σχολίασε ο υφυπουργός σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, “Στο σχολείο πρέπει να ληφθεί κάθε πρόληψη, έτσι να αντιμετωπίζονται αυτά τα φαινόμενα σε πρώιμο στάδιο και να αποτελούν οι σχετικές δράσεις  κομμάτια αναπόσπαστα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επιμένω σε κάτι. Δουλειά του Παρατηρητηρίου θα είναι επίσης να οριοθετήσει το τι ονομάζουμε σήμερα ‘’ Σχολική Βία,’’. Αν έχουμε φαινόμενα λεκτικής, ψυχολογικής, ακόμη και σωματικής ή αν θέλετε και ιντερνετικής βίας και εκφοβισμού γιατί πλέον παρατηρούμε ότι το περιβάλλον του σχολείου έχει αλλάξει και αν δεν δρομολογήσουμε και υλοποιήσουμε ως μία μόνιμη άποψη για το πώς μπορεί να λειτουργήσει  στο σχολείο η πρόληψη, τότε νομίζω ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα οι επιπτώσεις αυτής της αδράνειας θα είναι πολύ σημαντικές.”