Παιδική Χαρά Άλσος Προμπονά

Περιοχή: Προμπονάς
Διεύθυνση: Άλσος Προμπονά
Διαμέρισμα: 5ο