Παιδική Χαρά Ανοίξεως & Μαρκόνι Ακαδημία Πλάτωνος

Περιοχή: Ακαδημία Πλάτωνος
Διεύθυνση: Ανοίξεως & Μαρκόνι
Διαμέρισμα: 3ο