Παιδική χαρά Σαβαγηνών & Διοπόλεως

Περιοχή: Ριζούπολη
Διεύθυνση: Σαβαγηνών & Διοπόλεως
Διαμέρισμα: 5ο