Παιδική Xαρά Χριστιανουπόλεως & Θύσσου

Περιοχή: Ριζούπολη
Διεύθυνση: Χριστιανουπόλεως & Θύσσου
Διαμέρισμα: 5ο