Παιδότοπος Παραμυθόκοσμος Θεσσαλονίκη

40 Εκκλησιών 4, Θεσσαλονίκη | Τηλ.: 2310 617990