Παιχνίδια Playmobil Κηφισιά

Μάτσα 9, Κάτω Κηφισιά | Τηλ.: 210 8075404, Fax: 210 8079249 | Ιστοσελίδα: www.playmobil.com

Η οργάνωση της Playmobil Hellas κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για να εφαρμόσει ένα υγιές και μακρόπνοο επιχειρηματικό πλάνο που θα κατέληγε μετά από 20 χρόνια να κατατάξει το Playmobil, το παιχνίδι με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στην Ελλάδα και την Playmobil Hellas ανάμεσα στις τρείς πρώτες θυγατρικές της Playmobil με το υψηλότερο διεθνώς μερίδιο αγοράς.