Παναγόπουλος Γεώργιος Παιδίατρος Κηφισιά

Αργυροπούλου 9, Κηφισιά | Τηλ.: 210 8080738