Πανελλήνιος διαγωνισμός πρωτοπόρων εκπαιδευτικών

Για ογδοη συνεχή χρονιά η Microsoft Ελλάς διοργανώνει πανελλήνιο διαγωνισμό πρωτοπόρων εκπαιδευτικώνκαινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας.

Η διοργάνωση εντάσσεται στην ευρύτερη πρωτοβουλία «Συνεργάτες στη Μάθηση», που έχει αναπτύξει η εταιρία για την προώθηση της χρήσης της τεχνολογίας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αναπτύξει εκπαιδευτικές δραστηριότητες χρησιμοποιώντας προγράμματα λογισμικού, όπως τα Word, Excel, PowerPoint, Movie Maker, Producer κ.λπ.

Η  Microsoft Ελλάς πιστεύει ότι με αυτόν τον διαγωνσιμό προωθείται η ανταλλαγή βέλτιστων εκπαιδευτικών πρακτικών, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, καθώς και η δημιουργία κοινοτήτων εκπαιδευτικών, πάντα μέσω της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών.