Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ιστορικού Ντοκιμαντέρ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες» του Ιονίου Πανεπιστημίου και το περιοδικό ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ προκηρύσσουν Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ιστορικού Ντοκιμαντέρ με θέμα «Προσεγγίζουμε κριτικά το παρελθόν».
Ο διαγωνισμός αφορά τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου, της Α, Β’ και Γ’ Γενικού και Εσπερινού Λυκείου και ΕΠΑΛ, καθώς και τους μαθητές των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.
Θεματικό πεδίο του διαγωνισμού είναι η Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. Το μαθητικό ντοκιμαντέρ θα έχει θέμα προσδιορισμένο με σαφήνεια και ενταγμένο σε χρονικό πλαίσιο.
2. Να έχει διάρκεια 10′ το ανώτερο.
3. Να σταλεί σε μορφή αρχείου avi ή mp4.
4. Στους τίτλους τέλους πρέπει να αναγράφονται όλοι οι συντελεστές, καθώς και οι πηγές από τις οποίες αντλήθηκε το σύνολο του υλικού.
5. Το υλικό θα πρέπει να σταλεί σε dvd μαζί με τη φόρμα συμμετοχής στη διεύθυνση: ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ, Χαριλάου Τρικούπη 31, 10681 Αθήνα, με ημερομηνία ταχυδρομείου το αργότερο 29 Μαρτίου 2013.
Υλικό που θα ταχυδρομηθεί μετά από την παραπάνω ημερομηνία δε θα γίνει δεκτό στο διαγωνισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι διοργανωτές του διαγωνισμού δηλώνουν ότι:
1. Θα παράσχουν επιστημονική βοήθεια με ειδική βιβλιογραφία και βασικές πηγές άντλησης κινηματογραφικού υλικού. Η σχετική ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.neapaideia-glossa.gr μέχρι τις 20-11-2012.
2. Δε θα παράσχουν τεχνική βοήθεια. Για το μοντάζ μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα Movie Maker, στο οποίο έχουν δωρεάν πρόσβαση από τη σουίτα Windows Essentials.
Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να συμπληρώσουν και τη συνημμένη αίτηση συμμετοχής.
Τα μαθητικά ντοκιμαντέρ θα κριθούν από κριτική επιτροπή ειδικών, που θα εποπτεύεται από ειδική επιστημονική επιτροπή η οποία θα αποτελείται από:
1. την κ. Χριστίνα Κουλούρη, Καθηγήτρια Ιστορίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
2. τον κ. Νίκο Καραπιδάκη, Καθηγητή του Ιονίου Πανεπιστημίου, Πρόεδρο της Εφορείας των Γενικών Αρχείων του Κράτους
3. τον κ. Γιώργο Κόκκινο, Καθηγητή Ιστορίας και Διδακτικής της Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
4. τον κ. Φώτο Λαμπρινό, σκηνοθέτη ιστορικών ντοκιμαντέρ, συγγραφέα

Την Επιστημονική Επιτροπή θα συντονίζει ο κ. Κώστας Αγγελάκος, Επίκουρος Καθηγητής Παιδαγωγικών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Διευθυντής του περιοδικού ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ.
Την ειδική κριτική επιτροπή που θα αποτελείται από ιστορικούς, ανθρώπους του κινηματογράφου και εκπαιδευτικούς, θα συντονίζει η κ. Νατάσα Μερκούρη, φιλόλογος, μέλος του ΔΣ και επιστημονικής συνεργάτης της ΝΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Θα δοθούν τρία βραβεία και δύο έπαινοι τα οποία θα συνοδεύονται από ειδικό δίπλωμα και αναμνηστικά δώρα των χορηγών του διαγωνισμού.
Χορηγός Επικοινωνίας του διαγωνισμού έχει γίνει πρόταση να είναι η Δημόσια Τηλεόραση (ΕΡΤ), από την οποία θα ζητηθεί τόσο η προβολή του διαγωνισμού όσο και η προβολή των βραβευμένων μαθητικών ντοκιμαντέρ.
Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές ή ομάδες μαθητών και εκπαιδευτικών μπορούν να υποβάλλουν τα έργα τους έως την Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και η τελετή απονομής των βραβείων θα γίνει στην Αθήνα το Σάββατο, 11 Μαΐου 2013.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ Κριτική Επιτροπή Διαγωνισμού Ιστορικού Ντοκιμαντέρ Χαριλάου Τρικούπη 31, 10681 Αθήνα Τηλ.: 210-3636007 E-mail: neapaideia@yahoo.gr