Ποια δόντια αλέθουν το φαγητό;

Απάντηση:

Τα πίσω