Ποια είναι η μεγαλύτερη άρθρωση του σώματος;

Απάντηση:

Το γόνατο