Ποια είναι η ονομασία της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου

Απάντηση

Γέφυρα Χαρίλαου Τρικούπη