Ποια χρονιά εφευρέθηκε το CD; 1959, 1979 ή 1999;

Απάντηση

Το 1979