Ποιοι δικαιούνται το επίδομα θέρμανσης

Όλοι γνωρίζουμε πως φέτος η αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης  στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης έκανε το κόστος θέρμανσης με πετρέλαιο απαγορευτική σε πολλά νοικοκυριά της χώρας μας. Για το λόγο αυτό, το ΥΠΟΙΚ σκέφτηκε  ειδικό επίδομα πετρελαίου θέρμανσης.

Το επίδομα δίνεται με οικονομικά κριτήρια και το ύψος του διαμορφώνεται ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή που βρίσκεται ο δικαιούχος.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα θέρμανσης
•Το επίδομα μπορούν να πάρουν όσοι/ες καταναλώνουν πετρέλαιο για θέρμανση, παντρεμένοι/ες, άγαμοι αλλά και όσοι/ες είναι σε διάσταση. Στην περίπτωση του έγγαμου ζευγαριού την αίτηση υποβάλλει αυτός που υποβάλλει και τη φορολογική δήλωση.
•Η αίτηση αφορά το ακίνητο που είναι πρώτη κατοικία, είτε είναι  ιδιόκτητο, είτε μισθωμένο είτε έχει παραχωρηθεί δωρεάν.

Από το επίδομα εξαιρούνται τα πρόσωπα που στην εφορία δηλώνονται ως προστατευόμενα μέλη, όσοι δηλώνουν στη φορολογική δήλωσή τους ότι φιλοξενούνται, όσοι έχουν αυτοκίνητο πάνω από 2.000 κυβικά εκατοστά, σκάφη που ξεπερνούν τα 8 μέτρα, αεροσκάφη και πισίνες. Δεν επιδοτείται επίσης  η επαγγελματική στέγη, οι κάτοικοι εξωτερικού, καθώς και τα ιδρύματα, οι οργανισμοί, και όλα τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικά ή μη.

Κριτήρια χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης
Τα κριτήρια για το επίδομα θέρμανσης είναι οικονομικά αφορούν το εισόδημα και την ακίνητη περιουσία.

Εισοδηματικά
Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, θα πρέπει να φθάνει μέχρι τα 25.000 ευρώ για όσους/ες δεν είναι παντρεμένοι, 35.000 για παντρεμένο χωρίς παιδιά,ενώ προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας το ετήσιο συνολικό εισόδημα θα πρέπει να ανέρχεται μέχρι τα 38.000 ευρώ όταν υπάρχει ένα παιδί και προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι χρησιμοποιούνται τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί  στην δήλωση του έτους που ταυτίζεται με το έτος έναρξης της περιόδου χορήγησης του επιδόματος. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν είναι υποχρεωμένος να υποβάλει φορολογική δήλωση, υποβάλλει μαζί με την αίτηση και μια υπεύθυνη δήλωση που αναγράφει το συνολικό εισόδημα του.

Ακίνητη Περιουσία

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 150.000 ευρώ για τους άγαμους, και τα 200.000 ευρώ για παντρεμένους και μονογονεϊκές οικογένειες. (Τα δεδομένα προέρχονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιουσιολογίου ΕΤΑΚ έτους 2009)
Στην περίπτωση κατά την οποία, μετά την υποβολή του αιτήματος χορήγησης επιδόματος, τροποποιηθούν τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιουσιολογίου – Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2009, υποβάλλεται από το δικαιούχο νέα αίτηση μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την τροποποίηση.

Πώς καθορίζεται το ύψος του επιδόματος

Το λίτρο επιδοτείται με 0,28 ευρώ, ενώ το ΥΠΟΙΚ  έχει χωρίσει την ελληνική επικράτεια στις ακόλουθες ζώνες ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν άρα και με τις αντίστοιχες ανάγκες για θέρμανση. Ανάλογα λοιπόν την ζώνη στην οποία βρίσκεται το ακίνητο, το υπουργείο έχει θέσει όριο τα λίτρα που θα επιδοτηθούν για τα πρώτα 120 τμ της κατοικίας και την ανώτερη κατανάλωση που θα σημειωθεί  ανά τετραγωνικό και ανά σπίτι.

 Ζώνη Α

Περιλαμβάνει τους νομούς: Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας, Δράμας, Ευρυτανίας

Ζώνη Β

Περιλαμβάνει τους νομούς: Ιωαννίνων, Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Αρκαδίας, Πιερίας,Ημαθίας, Πέλλας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Σερρών , Καβάλας,
Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου.
 
Ζώνη Γ

Περιλαμβάνει τους νομούς :Αττικής (εκτός Κυθήρων & νησιών Σαρωνικού), Κορινθίας, Ηλείας,Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Βοιωτίας, Εύβοιας,Μαγνησίας, Λέσβου, Χίου, Κέρκυρας, Λευκάδας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας,Άρτας

Ζώνη Δ

Περιλαμβάνει τους νομούς: Ηρακλείου, Χανιών, Ρεθύμνου, Λασιθίου, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Σάμου, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αργολίδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας & Ιθάκης,Κύθηρα & νησιά Σαρωνικού

Στη συνέχεια προβλέπεται ότι το επίδομα χορηγείται για τα πρώτα 120 τμ, με την ανώτερη κατανάλωση λίτρων πετρελαίου  ανά τετραγωνικό μέτρο να διαμορφώνεται στις ζώνες ακολούθως:

Α΄Ζώνη 25 λίτρα ( 7 ευρώ)
Β΄Ζώνη 15 λίτρα (4,2 ευρώ)
Γ΄Ζώνη   8 λίτρα (2,24 ευρώ)
Δ΄Ζώνη   5 λίτρα (1,4 ευρώ)

Η ανώτερη συνολική κατανάλωση πετρελαίου ανά σπίτι  διαμορφώνεται στις ζώνες:

Α΄Ζώνη 3.000 ( 840 ευρώ)
Β΄Ζώνη 1.800 (504 ευρώ)
Γ΄Ζώνη    960 (288,8 ευρώ)
Δ΄Ζώνη    600 (168 ευρώ)
Αν σε κάποια περίπτωση ο προσδιορισμός της κλιματικής ζώνης είναι οριακός επιλέγεται η ζώνη που είναι πιο ευνοϊκή για αυτόν που υποβάλει την αίτηση για το επίδομα.

Σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας την περίοδο θέρμανσης, μεταφέρεται το πόσο που έχει μείνει από την παλιά ζώνη στην καινούρια.

Στη ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων μπορείτε να βρείτε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις ή να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 210 4803131