Ποιος αρχαιολόγος έφερε στο φως τα ερείπια της Τροίας και των Μυκηνών;

Απάντηση:

Ο Ερρίκος Σλήμαν