Ποιος Ευαγγελιστής ήταν γνωστός σαν «Αγαπητός Ιατρός»;

Απάντηση:

Άγιος Ματθαίος