Ποιος Ευαγγελιστής ήταν γνωστός ως “Ο Αγαπητός Ιατρός”;

Απάντηση:

Ο Άγιος Ματθαίος